تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن


دستگاه الک التراسونیک

دستگاه الک التراسونیک

کاربر می تواند با سرعت بالا بدون مسدود شدن توری به غربالگری  ادامه دهد، روش مرسوم به سادگی از یک تکنیک لرزش برای حذف مواد خارجی برای غربالگری استفاده می‌کند و لی الک اولتراسونیک می‌تواند علاوه بر روش‌های مرسوم فوق، نیروی نوسانی را به طور یکنواخت به سطح مش در محدوده میکرومتر منتقل کند. این تکنیک می تواند اصطکاک بین سطح صفحه و مواد را کاهش دهد و گرفتگی توری(مش) را کاهش دهد. در مقایسه با دستگاه غربالگری معمولی، نرخ غربالگری اولیه و راندمان غربالگری کلی به میزان زیادی ارتقاء می یابدو تضمین می کند که مش برای مدت طولانی در طول فرآیند غربالگری مسدود نمی شود. بستهبه ساختار ذرات مواد، بهره وری را می توان تا حد زیادی افزایش داد و غربالگری کارآمد طولانی مدت را می توان در حالی که عمر توری را افزایش داد، به دست آورد. غربالگری اولتراسونیک اغلب برای غربالگری محدوده میکرومتراستفاده می شود، که می تواند نفوذپذیری مش مواد ریز زیر μ 100 را تا حد زیادی بهبود بخشد.

طریقه کار الک التراسونیک:

سیستم غربالگری اولتراسونیک از یک کنترل کننده اولتراسونیک،یک مبدل و یک حلقه تشدید تشکیل شده است. نوسان الکتریکی با فرکانس بالا ایجاد شدهتوسط کنترل کننده اولتراسونیک به مبدل و از آنجا به حلقه توری منتقل می شود. موج نوسانی طولی به شکل سینوسی با فرکانس بالا توسط مبدل ونوسان موج به حلقه رزونانس منتقل می شود تا حلقه تشدید کننده مرتعش شود و سپس بهطور یکنواخت توسط حلقه رزونانس به سطح صفحه توری منتقل می شود. مواد روی صفحه توری،روی هم قرار گرفته اند و با ارتعاش اولتراسونیک در حین انجام لرزش به طور سه بعدی مرتعششده و می تواند از مسدود شدن مش جلوگیری کند و منجر به افزایش خروجی و کیفیتدستگاه غربالگری شود.

مزایای سیستم غربالگری الک التراسونیک شرکت فاپن

1. انجام عملیات غربالگیری در محلساده تر و راحت تر است.

 2. توان خروجی زیاد است و یک دستگاه می تواندسطح مش را تا قطر 120 سانتی متر هدایت کند.

3. کنترل کننده و مبدل می توانندبه طور معمول در محیط 40 تا 60 درجه سانتیگراد کار کنند.

 4. دمای مبدل در دمای اتاق حدود 40 درجه سانتیگرادکار می کند، که مشکل سوختن مبدل را کاهش می دهد. 

دستگاه-الک-التراسونیک