تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن


دستگاه التراسونیک هوابرد

دستگاه التراسونیک هوابرد

این دستگاه امواج فراصوت با توان بالا را در هوا منتشر می نماید. این دستگاه می تواند یک موج التراسونیک با فرکانس مشخص را به صورت کانونی شده منتشر نماید. به عبارت دیگر این دستگاه یک بلندگو است که به جای انتشار صوت، امواج فراصوت را در هوا منتشر می نماید.کاربرد های التراسونیک airborne• استفاده به عنوان کف زدا(defomer)امواج فراصوت منتشر شده به علت توان بالا، کانونی بودن و همچنین طول موج مناسب می توانند حباب ها را از بین ببرند. از این خاصیت در صنایع گوناگون علی الخصوص در فرایند خشک کردن کاربرد دارد.
دستگاه-التراسونیک-هوابرد-airbrone