تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن


خدمات تخصصی هموژنایزر التراسونیک

خدمات تخصصی هموژنایزر التراسونیک

شرکت فاپن به عنوان تنها تولید کننده دستگاه های التراسونیک هموژنایزر مفتخر به ارائه خدمات تخصصی استفده از التراسونیک هموژنایزر می باشد.

مواردی که در جدول زیر نشان  داده شده است، در شرکت برای تست نمونه موجود می باشد. شما می توانید با مراجعه به جدول و زیر و هماهنگی با کارشناسان شرکت فاپن بهترین مورد را انتخاب و به شرکت برای انجام تست مراجعه فرمایید.

لطفا هنگام حضور جهت انجام هموژنایزر التراسونیک موارد زیر را به همراه داشته باشید

از مواد اولیه خود با فرموالسیون صحیح به صورت پریمیکس به همراه داشته باشید.

 لطفا از حلال مورد استفاده خود نیز به مقدار الزم جهت شستشو تجهیزات و میز آزمایش همراه داشته باشید.

  • تجهیزات و شیشه آلات مورد نیاز
  • ظرف جمع آوری نمونه هموژنایزر
  • تجهیزات توزین: ترازو، پیمانه و ......( در صورت نیاز)
  • تجهیزات کنترل کیفیت ( گراندومتر و ......( در صورت نیاز)
خدمات-تخصصی-هموژنایزر-التراسونیک