تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن
تماس با فاپن

نشانی: بزرگراه امام رضا(ع)- شهرک صنعتی خاوران- سایت فلزتراشان- بلوک 107- پلاک 4