تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپنتعمیرات دستگاه التراسونیک کری(Kerry ultrasonic)


شرکت کری التراسونیک در حال حاضر حجم فعالیت‌های آن کم شده است و بیشتر در زمینه‌ی حمام التراسونیک فعالیت می نماید و نمونه‌ی تعمیر شده توسط شرکت فاپن نمونه‌ی بسیار قدیمی از این دستگاه بوده است.
تعمیرات دستگاه التراسونیک کری(Kerry ultrasonic)