تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپنتعمیرات التراسونیک هلشر(hielscher)


شرکت hielscher آلمان یکی از قدرتمندترین شرکت‌های جهان در زمینه‌ی دستگاه‌های الترسونیک هموژنایزر است و تعداد بسیار زیادی از دستگاه‌های آن بخصوص مدل‌های 200st، 400st و مدل 1000UIP در شرکت فاپن تعمیر شده است. این تعمیرات شامل تعمیرات تخصصی بردهای الکترونیکی، تراش مجدد سونوترود(پراب)، عیب یابی و تعمیرات مبدل مکانیکی و تعویض سرامیک آلومینای مبدل الکترونیکی می‌گردد. می‌توانیم با افتخار اعلام کنیم در صورتی که دستگاه التراسونیک هموژنایزر هلشر تعمیراتی خود را به ما بسپارید به احتمال 90 درصد تعمیرات آن با موفقیت انجام خواهد شد.
تعمیرات التراسونیک هلشر(hielscher)