تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپنتعمیرات التراسونیک سارتوریوس(Sartorius)


شرکت Sartorius یکی از بزرگترین شرکت‌های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی جهان است. دستگاه‌های التراسونیک این شرکت شباهت ظاهری بسیاری با دستگاه التراسونیک هلشر دارد و بردهای داخل آن بردهای شرکت هلشر هستند. در واقع شرکت هلشر دستگاه‌هایی را با به سفارش شرکت Sartorius تولید کرده است. بنابراین توان مهندسی و دانش فنی مورد نیاز جهت تعمیرات آن همچون دستگاه هلشر به طور کامل وجود دارد.
تعمیرات التراسونیک سارتوریوس(Sartorius)