تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن


تسلامتر(گوس متر)

تسلامتر(گوس متر)

این دستگاه، دستگاهی برای اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی است. اندازه گیری میدان مغناطیسی به کمک سنسور اثر هال موجود در نوک پروب انجام می شود. ویژگی ها: محدوده اندازه گیری: 0 تا 2000 میلی تسلا قابلیت اندازه گیری میدان مغناطیسی در حالت متناوب(AC) و مستقیم(DC) مجهز به دو نوع پروب در راستای میدان و عمود بر میدان نمایشگر 3.2 اینجی رنگی اندازه گیری با دقت نمایش 0.01 و حداکثر 5 درصد خطا قابلیت میانگین گیری