تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپنتامین پروب های هلشر


شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر با توجه به تعمیرات متعددی که از دستگاه های ultrasonic processor شرکت هلشر انجام داده است. اطلاعات کاملی از مدل سونوترودها(پروب)های شرکت هلشر دارد. همچنین برخی از مدلهای این سونوترودها در موجودی شرکت وجود دارد. پروب ها و سونوترودهای دستگاه های التراسونکی هموژنایزر یا همان سونیکاتور پس از مدتی کارکرد به علت پدیده کویتاسیون دچار خوردگی می شوند. میزان خوردگی به نوع کارکرد(میانگین توان اعمالی در دوره های کاری، مجموع زمان تابش التراسونیک توسط آن پروب)، مواد مورد پردازش و از همه مهمتر چگالی توان خروجی نوک آن بستگی دارد. به طور کلی در هورن هایی که قطر بخش انتهایی آنها کمتر است خوردگی در مدت زمان کمتری اتفاق می افتد. همچنین در مواردی ممکن است سونوترود شما دچار شکستگی شود. خوردگی پروب التراسونیک هموژنایزر بر اثر کویتاسیون در اثر افزایش خوردگی سونوترود عملکرد دستگاه دچار ضعف می شود و حجم حبابهای خروجی به شدت کاهش می یابد. توصیه می شود زمانی که خوردگی به حدی رسید که ناخن به آن گیر می کند نسبت به تعویض آن اقدام نمایید. تعویض دیر هنگام هورن ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی در دیگر بخش های دستگاه شود. یک سونوترود با خوردگی بسیار شدید شرکت دانش بنیان فناوری ایرانیان پژوهش نصیر خوشبختانه با توجه به دانش فنی، تجربه، وجود مواد اولیه، وجود نقشه های بسیاری از پروبهای شرکت های برتر دنیا، دارا بودن ماشین آلات مورد نیاز و دانش تست و تنظیم دستگاه با سونوترود ساخته شده این اطمینان را به شما می دهد که در صورت خرابی سونوترود می توانیم جایگزینی مناسب و در حد نمونه ی اصلی آن به شما ارائه نماییم.
تامین پروب های هلشر