تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن


بوته تیتانیومی و مولیبدن

بوته تیتانیومی و مولیبدن

بوته تیتانیومی به جهت دمای ذوب بالا تیتانیوم برای استفاده در کوره مناسب است. مزیت بوته تیتانومی نسبت به بوته سرامیکی تنش پذیری بسیار بالای آن است که امکان تغییر دمای ناگهانی را فراهم می نماید.

ویژگی ها:

  • جنس: تیتانیوم در دو نوع با خلوص 99/5 و 90 درصد
  • محدوده دمایی: تا 1500 درجه(دمای ذوب 1800) 
  • حجم: 25cc (امکان ساخت سفارشی وجود دارد)
  • ابعاد: ارتفاع: 44mm قطر خارجی: 45mm قطر داخلی: 27mm

بوته مولیبدن به جهت دمای ذوب بسیار بالای مولیبدن برای استفاده در کوره مناسب است. مزیت بوته مولیبدن نسبت به بوته سرامیکی تنش پذیری بسیار بالای آن است که امکان تغییر دمای ناگهانی را فراهم می نماید.

ویژگی ها:

  • جنس: مولیبدن 99.5 درصد خلوص
  • محدوده دمایی: تا 2500 درجه سانتی گراد(دمای ذوب 2615)
  • حجم: 110cc
  • ابعاد: ارتفاع: 48mm قطر خارجی: 78mm قطر داخلی: 70mm