تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن
امولسیون روغن در آب

امولاسیون روغن در آبیک امولسیون از دو مایع غیرقابل اختلاط تشکیل شده است که به خوبی در یکدیگر پراکنده شده اند. برای امولسیون های روغن در آب، فاز روغنی (فاز پراکنده) به طور مساوی در فاز آبی (فاز پیوسته) مخلوط می شود. امولسیفایرهای اولتراسونیک برای تهیه امولسیون های روغن در آب و نانو امولسیون ها به خوبی تثبیت شده اند. امولسیون های اولتراسونیک با پراکندگی قطرات یکنواخت و پایداری طولانی مدت برتری دارند، بنابراین به طور گسترده در آزمایشگاه ها و صنعت استفاده می شوند.

امولسیون های روغن در آب التراسونیک (اولترا سونیک)

امولسیون های روغن در آب (O/W) به طور گسترده در بسیاری از محصولات مصرفی مانند مواد غذایی، نوشیدنی ها، لوازم آرایشی و بهداشتی، دارویی و غیره و همچنین در صنعت (مانند علم مواد، پلیمرها، رنگ ها، پوشش ها، شیمی خوب و غیره).

تعریف امولسیون روغن در آب:

امولسیون روغن در آب مخلوطی است که در آن یک فاز روغنی در آب یا مایع آبی دیگر پراکنده می شود. قطرات کوچک روغن در فاز آب (فاز پیوسته) به خوبی پراکنده می شوند تا این امولسیون روغن در آب ایجاد شود. اگر روغن (فاز پراکنده) در آب پراکنده شود (فاز پیوسته)، امولسیون روغن در آب است. اگر قطرات آب به یک فاز پیوسته روغنی اضافه شود، به آن امولسیون آب در روغن می گویند. برای امولسیون های روغن در آب، کیفیت امولسیون حاصل به فرمولاسیون (نسبت روغن به آب، عامل امولسیون کننده) و تکنیک امولسیون سازی بستگی دارد. امولسیفایرهای التراسونیک (اولترا سونیک) از کاویتاسیون آکوستیک استفاده می کنند که با نیروهای شدید برشی و آشفتگی در مایع مشخص می شود. این نیروهای بسیار شدید، دو فاز مایع غیرقابل اختلاط را به قطرات ریز تبدیل کرده و آنها را به طور یکنواخت با یکدیگر مخلوط می کنند. امولسیون سازی التراسونیک (اولترا سونیک) به راحتی می تواند ذرات نانو با اندازه قطرات تا 10 نانومتر تولید کند. اندازه قطرات بسیار کوچک و توزیع اندازه قطرات همگن و یکنواخت امولسیون های آماده شده به روش التراسونیک (اولترا سونیک)، فراصوت را به روش امولسیون سازی ترجیحی تبدیل می کند.

مزایای امولسیون التراسونیک (اولتراسونیک)

امولسیون التراسونیک (اولتراسونیک) بر سایر تکنیک های امولسیون سازی مانند همگن سازی با فشار بالا، اختلاط با برش بالا و میکروسیال سازی با کارایی، تولید مداوم نانو قطرات، پایداری امولسیون بالا و قابلیت پردازش هر حجمی از لوله های کوچک تا جریان های پیوسته را دارد.

لی و شیانگ (2019) در مطالعه مقایسه‌ای خود در مورد همگن‌سازی فشار بالا و امولسیون‌سازی التراسونیک (اولترا سونیک) نشان دادند که التراسونیک (فراصوت) در امولسیون‌های یکنواخت‌تر و پایدارتر حاصل می‌شود. تجمع در امولسیون های روغن نارگیل در آب تنها پس از همگن سازی با فشار بالا ظاهر شد، در حالی که امولسیون ساخته شده توسط امولسیون التراسونیک (اولترا سونیک) در طول 30 روز ذخیره سازی پایدار ماند.در مقایسه با هم زدن مکانیکی، امولسیون های تهیه شده با روش التراسونیک (اولترا سونیک) در مقایسه با امولسیون های تهیه شده توسط هم زدن مکانیکی که می تواند به اندازه قطرات کوچک که از نظر ترمودینامیکی تثبیت می شود نسبت داده شود، برای مدت زمان طولانی تری پایدارتر هستند. روش التراسونیک (اولترا سونیک) ( فراصوت) امولسیون های پایدارتری نسبت به روش همزدن مکانیکی معمولی می دهد. (ر.ک. Ramisetty and Shyamsunder, 2011) O’Sullivan et al. (2015) در مطالعه خود نشان دادند که امولسیون التراسونیک (اولترا سونیک) به طور مداوم امولسیون های زیر میکرونی (کمتر از 200 نانومتر) تولید می کند. با این حال، نانو امولسیون با اندازه قطرات یکنواخت 10 نانومتر را می توان به راحتی و با اطمینان تحت شرایط بهینه به دست آورد.

اندازه قطرات امولسیون های تولید شده توسط التراسونیک (اولترا سونیک) تابعی از زمان پردازش و دامنه اولتراسونیک برای پردازش دسته ای و مداوم است.

مزایای امولسیون های التراسونیک (اولترا سونیک):

  • فرآیند بسیار کارآمد

  • در ابعاد زیر میکرون و نانو قطرات

  • توزیع اندازه قطرات یکنواخت

  • نتایج قابل تکرار برای هر حجمی

  • دقیق

  • قابل کنترل خطی

  • مقیاس پذیر

  • ایمن

و آسان برای کار کردن

اصول کارکرد امولسیون سازی با التراسونیک (اولترا سونیک)تولید به روش اولتراسونیک در امولسیون ها و نانو امولسیون ها (مانند امولسیون های روغن در آب و آب در روغن) بر اساس اصول کار کاویتاسیون آکوستیک (حباب زایی صوتی) است. به منظور ایجاد کاویتاسیون آکوستیک، فراصوت (اولتراسوند) با شدت بالا و فرکانس پایین توسط یک مبدل اولتراسوند تولید می‌شود و از طریق شیپور التراسونیک (اولترا سونیک) و پروب (سونوترود) به مایع منتقل می‌شود. اولتراسوند با قدرت بالا، اولتراسوند در محدوده 16-30 کیلوهرتز در نظر گرفته می شود. پروب اولتراسوند به عنوان مثال در 20 کیلوهرتز منبسط و منقبض می شود و در نتیجه به ترتیب 20000 ارتعاش در ثانیه را به محیط منتقل می کند. هنگامی که امواج مافوق صوت از میان مایع عبور می کنند، چرخه های متناوب فشار بالا (فشرده سازی) / فشار پایین (نادر شدن / انبساط) حفره های کوچک (حباب های خلاء) ایجاد می کنند که در طی چندین چرخه فشار رشد می کنند. در مرحله فشرده سازی مایع و حباب ها، فشار مثبت است، در حالی که فاز نادری خلاء (فشار منفی) ایجاد می کند. در طول چرخه های فشرده سازی-انبساط، حفره های مایع رشد می کنند تا به اندازه ای برسند که در آن نمی توانند انرژی بیشتری جذب کنند. در این مرحله آنها به شدت فرو می ریزند. فروریزش آن حفره ها منجر به اثرات مختلف بسیار پرانرژی می شود که به عنوان پدیده حفره آکوستیک / التراسونیک (اولترا سونیک) شناخته می شود. کاویتاسیون صوتی (حباب زایی صوتی) با اثرات بسیار پرانرژی چندگانه مشخص می شود که بر سیستم های مایع-مایع، جامد-مایع و گاز-مایع تأثیر می گذارد. منطقه پرانرژی یا ناحیه حفره ای به اصطلاح به منطقه هات اسپات معروف است که در مجاورت نزدیک پروب اولتراسونیک بیشترین انرژی را دارد و با افزایش فاصله از پروب (سونوترود) کاهش می یابد. ویژگی‌های اصلی کاویتاسیون التراسونیک (اولترا سونیک) شامل دماها و فشارهای بسیار بالا و دیفرانسیل‌های مربوطه، آشفتگی‌ها و جریان مایع است. در حین انفجار حفره های التراسونیک (اولترا سونیک) در نقاط داغ اولتراسونیک، دمای تا 5000 کلوین، فشار تا 200 اتمسفر و جت های مایع با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت قابل اندازه گیری است. این شرایط فوق العاده پر انرژی به اثرات سونومکانیکی کمک می کند که فرآیندها را با اختلاط، پراکندگی و امولسیون بسیار موثر تشدید می کند. نیروهای برشی اولتراسونیک، جریان مایع و آشفتگی قطرات را مختل می کند و آنها را به طور یکنواخت با یکدیگر مخلوط می کند.التراسونیک (فراصوت) با کارایی بالا نانو قطرات قابل اعتمادی با توزیع اندازه یکنواخت تولید می کند. این امر باعث می شود که امولسیون التراسونیک (اولترا سونیک) به روش ترجیحی برای تهیه امولسیون های روغن در آب / نانو امولسیون ها با پایداری امولسیونی و ماندگاری بالا تبدیل شود.

اثرات شدت التراسونیک (اولترا سونیک) بر کیفیت امولسیونکیفیت امولسیون عمدتاً با پایداری آن مشخص می شود. به نوبه خود، پایداری امولسیون عامل توزیع اندازه قطرات و فرمولاسیون امولسیون است. شدت التراسونیک (اولترا سونیک)، یعنی دامنه و مدت زمان التراسونیک (فراصوت)، عوامل مهمی هستند که بر کیفیت امولسیون به‌دست‌آمده تأثیر می‌گذارند.

در تحقیقات، امولسیون سازی اولتراسونیک به دو مرحله تقسیم می شود: در مرحله اول، ترکیبی از امواج سطحی و ناپایداری Rayleigh-Taylor رخ می دهد که باعث فوران قطرات فاز پراکنده به فاز پیوسته می شود. در مرحله دوم، قطرات از طریق کاویتاسیون صوتی در نزدیکی فازهای مرزی قطرات شکسته می شوند. اثرات شدید اختلال و اختلاط قطرات ناشی از امواج شوک حفره ای اندازه قطرات بسیار کوچکی را ایجاد می کند. شدت، دامنه و زمان التراسونیک (فراصوت) مسئول تاثیر به‌دست‌آمده از کاویتاسیون و در نتیجه تاثیرگذارترین پارامترها در مورد امولسیون‌سازی با اندازه ریز هستند. پردازنده های التراسونیک (اولترا سونیک) صنعتی شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر می توانند دامنه های بسیار بالایی را ارائه دهند. دامنه های تا 200 میکرومتر را می توان به راحتی به طور مداوم در عملکرد 24/7 اجرا کرد.

امولسیفایرهای التراسونیک (اولترا سونیک) با کارایی بالاامولسیون التراسونیک (اولترا سونیک) یک فناوری پردازش قابل اعتماد است که تولید امولسیون های باکیفیت را با قطرات زیر میکرون و نانو تسریع و تسهیل می کند. نمونه کارها التراسونیک (اولترا سونیک) صنعتی شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) طیف کاملی از دستگاه های التراسونیک (فراصوت) آزمایشگاهی فشرده تا سیستم های صنعتی برای کاربردهای امولسیون سازی را پوشش می دهد. این به ما در التراسونیک (اولترا سونیک) صنعتی شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) اجازه می دهد تا مناسب ترین دستگاه التراسونیک (اولترا سونیک) را با توجه به کیفیت امولسیون و ظرفیت فرآیند مورد نظر شما ارائه دهیم. کارکنان با تجربه طولانی مدت ما از تست امکان سنجی و بهینه سازی فرآیند تا نصب سیستم اولتراسونیک شما در سطح تولید نهایی به شما کمک خواهند کرد. رد پای کوچک استخراج کننده های اولتراسونیک ما و همچنین تطبیق پذیری آنها در گزینه های نصب باعث می شود که حتی در تجهیزات پردازش در فضای کوچک هم قرار بگیرند. پردازنده های اولتراسونیک در سراسر جهان در تاسیسات تولید مواد غذایی، داروسازی و مکمل های غذایی نصب می شوند.

سیستم های امولسیون پیشرفته مجموعه محصولات اولتراسونیک صنعتی شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) طیف کاملی از امولسیفایرهای اولتراسونیک با کارایی بالا از مقیاس کوچک تا بزرگ را پوشش می دهد. لوازم جانبی اضافی امکان مونتاژ آسان مناسب ترین پیکربندی دستگاه اولتراسونیک را برای فرآیند امولسیون سازی شما فراهم می کند. راه اندازی بهینه اولتراسونیک به ظرفیت، حجم، مواد خام، فرآیند دسته ای یا درون خطی و جدول زمانی پیش بینی شده بستگی دارد.

امولسیفایرهای اولتراسونیک داخل ظرف و برخط تولید را می توان برای پردازش دسته ای و جریان مداوم استفاده کرد. پردازش دسته ای اولتراسونیک برای آزمایش فرآیند، بهینه سازی و سطح تولید کوچک تا متوسط ایده آل است. برای تولید حجم زیادی از امولسیون، پردازش درون خطی ممکن است سودمندتر باشد. یک فرآیند اختلاط خطی پیوسته نیاز به یک راه اندازی پیچیده - شامل پمپ، شیلنگ ها یا لوله ها و مخازن دارد، اما بسیار کارآمد، سریع است و به کار کمتری نیاز دارد. مجموعه محصولات اولتراسونیک صنعتی شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) مناسب ترین راه اندازی امولسیون سازی را برای حجم امولسیون و اهداف فرآیند شما دارد.

کاوشگرها و راکتورهای اولتراسونیک برای امولسیون در هر اندازه

طیف محصولات اولتراسونیک صنعتی شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن)، طیف کاملی از پردازنده‌های اولتراسونیک از دستگاه‌های التراسونیک (فراصوت) آزمایشگاهی فشرده از سیستم‌های رومیزی و آزمایشی تا پردازنده‌های اولتراسونیک کاملاً صنعتی با ظرفیت پردازش کامیون‌ها در ساعت را پوشش می‌دهد. طیف کامل محصولات به ما اجازه می دهد تا مناسب ترین امولسیفایر اولتراسونیک را برای ظرفیت فرآیند و اهداف تولید به شما ارائه دهیم. سیستم های رومیزی اولتراسونیک برای آزمایش امکان سنجی و بهینه سازی فرآیند ایده آل هستند. افزایش مقیاس خطی بر اساس پارامترهای فرآیند تعیین شده، افزایش ظرفیت های پردازش را از قطعات کوچکتر به تولید کاملاً تجاری آسان می کند. افزایش مقیاس را می توان با نصب یک واحد استخراج کننده اولتراسونیک قوی تر یا خوشه بندی چندین دستگاه اولتراسونیک به صورت موازی انجام داد.

تست آسان و بدون ریسک فرآیندهای اولتراسونیک را می توان کاملاً مقیاس خطی کرد. این بدان معناست که هر نتیجه ای که با استفاده از دستگاه اولتراسونیکاتور آزمایشگاهی یا رومیزی به دست آورده اید، می تواند با استفاده از پارامترهای فرآیند دقیقاً به همان خروجی مقیاس شود. این امر التراسونیک (فراصوت) را برای آزمایش امکان سنجی بدون ریسک، بهینه سازی فرآیند و اجرای بعدی در تولید تجاری ایده آل می کند. با ما تماس بگیرید تا بدانید که چگونه سونیکاسیون می تواند تولید امولسیون شما را بهبود بخشد.فاپن از تست آزمایشگاهی تا صنعتی سازی محصول همراه شماست.قیمت دستگاه هموژنایزر ایرانی

قیمت دستگاه هموژنایزر ایرانی بسته به نوع دستگاه هموژنایزر آزمایشگاهی، دستگاه هموژنایزر نیمه صنعتی و دستگاه هموژنایزر صنعتی متفاوت است. معمولاً توان دستگاه هموژنایزر نیمه صنعتی 3 تا 5 برابر دستگاه هموژنایزر آزمایشگاهی است ولی قیمت آن در حدود2 تا 2.5 برابر قیمت هموژنایزر آزمایشگاهی می باشد. همچنین توان یک دستگاه هموژنایزر صنعتی در حدود 3 تا 5 برابر دستگاه هموژنایزر نیمه صنعتی و 10 تا 14 برابر دستگاه هموژنایزر آزمایشگاهی است ولی قیمت هموژنایزر صنعتی در حدود 2 تا 3 برابر دستگاه هموژنایزر نیمه صنعتی می باشد. ولی به هر حال قیمت هموژنایزر قیمت بسیار مقرون به صرفه ای است چون دستگاه التراسونیک (اولتراسونیک) با درآمدزایی بسیار بالا قیمت دستگاه التراسونیک (اولترا سونیک) را جبران می کند.

جهت کسب اطلاع از قیمت دستگاه هموژنایزر آزمایشگاهی و قیمت دستگاه هموژنایزر صنعتی با شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) تماس بگیرید. همکاران ما ضمن مشاوره دقیق در خصوص خرید دستگاه هموژنایزر مورد نیاز صنعت شما، خرید دستگاه التراسونیک مقرون به صرفه را به شما پیشنهاد می دهند. زیرا خرید دستگاه هموژنایزر با توجه به طیف وسیع هموژنایزر ایرانی ساخت شرکت فاپن و قیمت دستگاه التراسونیک ایرانی که بسیار پایین تراز نمونه های اروپایی و حتی چینی می باشد نیاز به امکان سنجی، تست آزمایشگاهی، تست نیمه صنعتی یا پایلوت و تست صنعتی دارد تا بهترین نتیجه در خرید دستگاه هموژنایزر را داشته باشد.

برای مشاهده ویدئو های دستگاه ههای التراسونیک (اولتراسونیک) هموژنایزر صنعتی شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) نصب شده، لینک های زیر را ببینید.

https://www.aparat.com/v/r9BFR

https://www.aparat.com/v/uwaYL

https://www.aparat.com/v/2Sxwy

https://www.aparat.com/v/mcqux

https://www.aparat.com/v/r9BFR

https://www.aparat.com/v/pWQu0