تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن
امولسیون التراسونیک آب در دیزلامولسیون های آب در دیزل (WiDE؛ سوخت امولسیون W/D) یک جایگزین سوخت دیزلی اصلاح شده است که حاوی حداکثر 15 درصد آب است. همچنین به عنوان سوخت آبی شناخته می شود، در امولسیون های آب-دیزل، قطرات آب به صورت التراسونیک (اولتراسونیک) به فاز دیزل پیوسته امولسیون می شوند. سونیکاسیون شدید مایعات باعث ایجاد کاویتاسیون صوتی می شود. نیروهای برشی حفره ای قطرات را مختل کرده و یک امولسیون همگن از فازهای آب و گازوئیل غیر قابل اختلاط ایجاد می کنند.

امولسیون آب در دیزل WiDE (امولسیون W/D) به عنوان ترکیبی از مایعات غیرقابل اختلاط طبیعی قطرات آب (فاز پراکنده/داخلی) در دیزل (فاز پیوسته/خارجی) تعریف می شود. یک عامل امولسیون کننده در غلظت های پایین به منظور بهبود پایداری امولسیون و کاهش نیاز انرژی اختلاط اضافه می شود.

امولسیون دو فاز

امولسیون دو فازی مخلوط آب در گازوئیل را بدون استفاده از سورفکتانت توصیف می کند. برای WiDE دو فاز، جریان های تغذیه آب و دیزل به صورت التراسونیک (اولتراسونیک) درست جلوی موتور امولسیون می شوند. امولسیون آب در دیزل دو فاز التراسونیک (اولتراسونیک) مستقیماً از راکتور سلول جریان التراسونیک (اولتراسونیک) به موتور احتراقی می رود. بدون سورفکتانت، امولسیون برای ذخیره سازی ساخته نمی شود، بلکه برای احتراق مستقیم ساخته می شود.

سوخت امولسیون آب-دیزل راه اندازی

Ithnin و همکاران. (2018) اثر سوخت امولسیونی آب در دیزل (WiDE) را بر روی یک موتور دیزل تزریق مستقیم تک سیلندر مطالعه کرد. آب و گازوئیل در واحدهای مختلفی ذخیره می‌شدند که از آنجا به صورت کمی به سیستم اختلاط منتقل می‌شدند. سیستم اختلاط شامل ترکیبی از میکسر برشی بالا و دستگاه هموژنایزر التراسونیک (اولتراسونیک) بود. میکسر برشی یک پیش مخلوط خام از آب و گازوئیل را فراهم می کرد، در حالی که فراصوت برای یک امولسیون با اندازه ریز و یکنواخت استفاده می شد. امولسیون آب-دیزل با 5 درصد آب تهیه شد. سوخت همگن WiDE مستقیماً از سیستم اختلاط به داخل موتور منتقل شد. سوخت WiDE آماده شده حاوی هیچ سورفکتانت نبود، بنابراین به عنوان یک سوخت امولسیونی ناپایدار طولانی مدت (UW/D) نامیده می شود. موتور دیزل تحت چهار شرایط بار مختلف (1 کیلووات (25%)، 2 کیلووات (50%)، 3 کیلووات (74%)، 4 کیلووات (100%) و با سرعت ثابت 3000 دور در دقیقه آزمایش شد. به منظور مقایسه اثراتی مانند عملکرد سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای، یک سوخت امولسیونی تثبیت شده با سورفکتانت (امولسیون پایدار (SW/D)) و سوخت دیزل تمیز (D2) نیز بر روی همان موتور آزمایش شدند. 5 درصد آب هم برای امولسیون ناپایدار و هم برای امولسیون پایدار استفاده می شود.

نتایج آزمایش موتور نشان می دهد که سوخت امولسیون آب-دیزل بدون سورفکتانت (UW/D) با افزایش 3.59 درصدی راندمان حرارتی ترمز (BTE) و کاهش 3.89 درصدی در مصرف سوخت ویژه ترمز (BSFC) منجر به بهبود قابل توجه موتور می شود. در مقایسه با سوخت دیزل تمیز، سوخت های امولسیونی، هر دو مورد تثبیت شده (SW/D) و ناپایدار (UW/D)، بازده حرارتی موتور را به دلیل پدیده میکرو انفجار افزایش دادند. پدیده ریز انفجار باعث تبخیر سریع قطرات آب امولسیون شده می شود. از آنجایی که قطرات کوچک آب در روغن احاطه می شوند، فرآیند تبخیر شدید، قطرات را به شدت به ذرات بسیار ریز تبدیل می کند، که باعث اختلاط هوا و سوخت می شود. قطع شدن قطرات و اختلاط با هوا راندمان احتراق را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. نتایج نشان می دهد که مفهوم تولید و انتقال سوخت امولسیون آب-دیزل در زمان واقعی به موتور بدون استفاده از سورفکتانت بسیار خوب عمل می کند. انتقال فوری مخلوط آب و دیزل تهیه شده از طریق دستگاه التراسونیک (اولتراسونیک)، مشکل تثبیت سوخت امولسیون ذخیره شده و همچنین وابستگی به سورفکتانت را از بین می برد. سوخت ناپایدار امولسیون آب-دیزل (UW/D) با اطمینان فرم امولسیونی خود را بدون رسیدن به مرحله ته نشینی در عرض 25 ثانیه حفظ کرد (تصویر زیر را ببینید).

در مقایسه با سوخت دیزل تمیز، سوخت امولسیون آب در دیزل به طور قابل توجهی کاهش انتشار اگزوز اکسیدهای نیتروژن (NOx) و ذرات معلق (PM) با میانگین کاهش به ترتیب 31.66٪ و 16.33٪ دارد. به طور کلی، امولسیون های التراسونیک تهیه شده - چه ناپایدار یا ثابت شده توسط سورفکتانت - به صرفه جویی در سوخت دیزل و کاهش انتشار گازهای خروجی کمک می کند. انتشار گازهای گلخانه ای سبزتر و صرفه جویی در سوخت با استفاده از دستگاه التراسونیک (اولتراسونیک)!

امولسیون فاز سه تایی

امولسیون سه فاز که به امولسیون سه فاز نیز معروف است از آب، روغن و یک سورفکتانت تشکیل شده است. در طول امولسیون التراسونیک (اولتراسونیک) آب به فاز دیزل، یک سورفکتانت اضافه می شود. عامل امولسیون کننده پایداری امولسیون را طولانی می کند و امکان ذخیره سازی آب در سوخت دیزل را فراهم می کند. پایداری امولسیون W/D به امولسیفایر، پارامترهای فرآیند التراسونیک (اولتراسونیک) و دما بستگی دارد. با ترکیب مناسب پارامترهای سورفکتانت و فراصوت، می توان به پایداری طولانی مدت قابل توجهی از WiDE دست یافت. نصب و نصب سیستم امولسیون التراسونیک (اولتراسونیک) ساده، ایمن و ارزان است. سوخت امولسیون W/D را می توان در ترکیب با هر موتور دیزلی معمولی (مانند ژنراتورهای برق، موتورهای راه آهن، موتورهای کشتی) بدون تغییر استفاده کرد.

مزایای استفاده از سوخت های امولسیون دیزل التراسونیک با محتوای آب

  • متغیر امولسیونی با اندازه ریز با یا بدون سورفکتانت

  • زمان پردازش کوتاه

  • آسان برای نصب

  • ایمن برای کارکرد

  • سرمایه گذاری کم،

  • سرعت بازگشت سرمایه پایین

  • تعمیر و نگهداری آسان

  • مقاوم سازی آسان بدون تغییر موتورچه چیزی سوخت های WiDE را کارآمدتر می کند؟ -

سوخت‌های امولسیونی آب در دیزل پدیده میکرو انفجار شامل ذرات معلق آب در فاز دیزل پیوسته است. هنگام احتراق، قطرات آب با اندازه ریز در سوخت امولسیون سریعتر از گازوئیل به مرحله فوق گرم خود می رسند و در حین احتراق یک گسست انبساط بخار (انفجار خود به خود) ایجاد می کنند و ذرات بسیار ریز ایجاد می کنند. با توجه به افزایش سطح ذرات دقیقه همراه با هوای ورودی، اختلاط هوا و سوخت به طور قابل توجهی بهبود یافته و در نتیجه راندمان احتراق را افزایش می دهد. (ایوانف، نودوف 1965)

سیستم های امولسیفیکاسیون التراسونیک (اولتراسونیک) با کارایی بالا

التراسونیک (اولتراسونیک) هموژنایزر فاپن پردازنده های التراسونیک (اولتراسونیک) با کارایی بالا را برای تولید مداوم امولسیون های (نانو) با کیفیت بالا عرضه می کند. عملکرد برتر دستگاه التراسونیک (اولتراسونیک)، استحکام و ردپای کوچک، التراسونیک (اولتراسونیک) هموژنایزر فاپن را به سیستم اختلاط ایده آل برای سوخت های امولسیونی آب در دیزل تبدیل می کند. چه بخواهید سوخت امولسیونی برای تزریق مستقیم به موتور احتراقی یا سوخت های امولسیونی پایدار برای ذخیره سازی و احتراق بعدی تولید کنید،التراسونیک (اولتراسونیک) هموژنایزر فاپن مناسب ترین راه اندازی را برای کاربرد شما دارد. از سیستم‌های امولسیون التراسونیک (اولتراسونیک) کوچک‌تر برای ادغام در لوکوموتیوهای راه‌آهن و کشتی‌های دریایی داخلی تا تولید حجم‌های بزرگ سوخت آبی برای نیروگاه‌ها و کشتی‌های بزرگ دریایی - خوشه‌های پردازنده‌های التراسونیک (اولتراسونیک) ما امکان پردازش سوخت امولسیونی را در هر حجمی فراهم می‌کنند. علاوه بر خروجی دستگاه التراسونیک (اولتراسونیک) بالا، قابلیت اطمینان و استحکام، پردازنده‌های التراسونیک (اولتراسونیک) صنعتی را می‌توان دقیقاً کنترل و نظارت کرد. سنسورهای دما و فشار داده ها را به ژنراتور منتقل می کنند، جایی که تمام پارامترهای مهم فرآیند مانند دامنه، انرژی خالص و کل، دما و فشار روی یک کارت SD داخلی ثبت می شوند. کنترل نرم افزار هوشمند اجازه می دهد تا پارامترهای فرآیند دقیق را برای سوخت امولسیونی استاندارد شده با کیفیت بالا ایجاد و تنظیم کنید. راکتور جریان التراسونیک (اولتراسونیک) روکش دار می تواند به طور موثر خنک شود و اجازه می دهد تا امولسیون را در دماهای مشخص پردازش کند. استحکام تجهیزات مافوق صوت ما امکان عملکرد 24/7 در وظایف سنگین و در محیط‌های سخت را فراهم می‌کند.

  • حقایقی که ارزش دانستن سوخت های آبی/سوخت های آب در دیزل را دارد

امولسیون یک سیستم مایع متشکل از دو یا چند سیال غیرقابل اختلاط است که در آن یک یا چند فاز (فاز پراکنده) به خوبی در فاز دیگر (فاز پیوسته) پراکنده شده اند. برای امولسیون های سوخت دیزل آب، آب به صورت قطرات ریز در فاز پیوسته سوخت دیزل پراکنده می شود. این نوع امولسیون به امولسیون آب در سوخت یا سوخت آبی معروف است.

هموژنایزرهای التراسونیک (اولتراسونیک) (اولترا سونیک) صنعتی فاپنشرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) بزرگترین و تنها تامین کننده مشهور هموژنایزرهای اولتراسونیک در ایران است. دستگاه های اولتراسونیک ما را می توان به عنوان دستگاه های قابل اعتماد و قوی در صنایع شیمیایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی یافت. هموژنایزرهای التراسونیک (اولتراسونیک) صنعتی، شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) دامنه های بسیار بالایی تا 200 میکرومتر (و در صورت نیاز بالاتر) ایجاد می کنند تا کاویتاسیون شدید و برش بالا ایجاد کنند. در نتیجه، نانو امولسیون ها و پراکندگی های بسیار ریز با توزیع ذرات بسیار باریک تولید می شوند. سیستم های اولتراسوند پرقدرت ما به شما کمک می کند تا کیفیت برتر خود را به دست آورید. استحکام تجهیزات مافوق صوت شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) امکان عملکرد 24/7 در وظایف سنگین و در محیط های سخت را فراهم می کند.

برای مشاهده ویدئو های دستگاه ههای التراسونیک (اولتراسونیک) هموژنایزر صنعتی شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) نصب شده در کارخانه های مختلف، لینک های زیر را ببینید.

https://www.aparat.com/v/r9BFR

https://www.aparat.com/v/uwaYL

https://www.aparat.com/v/2Sxwy

https://www.aparat.com/v/mcqux

https://www.aparat.com/v/r9BFR

https://www.aparat.com/v/pWQu0قیمت دستگاه هموژنایزر ایرانی

قیمت دستگاه هموژنایزر ایرانی بسته به نوع دستگاه هموژنایزر آزمایشگاهی، دستگاه هموژنایزر نیمه صنعتی و دستگاه هموژنایزر صنعتی متفاوت است. معمولاً توان دستگاه هموژنایزر نیمه صنعتی 3 تا 5 برابر دستگاه هموژنایزر آزمایشگاهی است ولی قیمت آن در حدود2 تا 2.5 برابر قیمت هموژنایزر آزمایشگاهی می باشد. همچنین توان یک دستگاه هموژنایزر صنعتی در حدود 3 تا 5 برابر دستگاه هموژنایزر نیمه صنعتی و 10 تا 14 برابر دستگاه هموژنایزر آزمایشگاهی است ولی قیمت هموژنایزر صنعتی در حدود 2 تا 3 برابر دستگاه هموژنایزر نیمه صنعتی می باشد. ولی به هر حال قیمت هموژنایزر قیمت بسیار مقرون به صرفه ای است چون دستگاه التراسونیک (اولتراسونیک) با درآمدزایی بسیار بالا قیمت دستگاه التراسونیک (اولترا سونیک) را جبران می کند.

جهت کسب اطلاع از قیمت دستگاه هموژنایزر آزمایشگاهی و قیمت دستگاه هموژنایزر صنعتی با شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) تماس بگیرید. همکاران ما ضمن مشاوره دقیق در خصوص خرید دستگاه هموژنایزر مورد نیاز صنعت شما، خرید دستگاه التراسونیک مقرون به صرفه را به شما پیشنهاد می دهند. زیرا خرید دستگاه هموژنایزر با توجه به طیف وسیع هموژنایزر ایرانی ساخت شرکت فاپن و قیمت دستگاه التراسونیک ایرانی که بسیار پایین تراز نمونه های اروپایی و حتی چینی می باشد نیاز به امکان سنجی، تست آزمایشگاهی، تست نیمه صنعتی یا پایلوت و تست صنعتی دارد تا بهترین نتیجه در خرید دستگاه هموژنایزر را داشته باشد.