تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن


التراسونیک هموژنایزر نیمه صنعتی (پایلوت)

التراسونیک هموژنایزر نیمه صنعتی (پایلوت)

برای انجام فرایند از مرحله آزمایشگاهی به  صنعتی و تست انجام فرایند در مقیاس بالا، از این دستگاه استفاده می شود. 
التراسونیک-هموژنایزر-نیمه-صنعتی-(پایلوت)


آپلود عکس