تولید کننده تجهیزات التراسونیک
فاپن
التراسونیک بطری و قوطی برای تشخیص نشتی

التراسونیک شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن) در دستگاه های بطری سازی و پر کردن برای آزمایش نشتی بطری ها و قوطی های آنلاین استفاده می شود.

انتشار فوری دی اکسید کربن اثر تعیین کننده آزمایش نشت اولتراسونیک ظروف پر شده از نوشیدنی های گازدار است. نوشیدنی های گازدار مانند نوشابه و آب‌جو غلظت بالایی از دی اکسید کربن محلول دارند. التراسوند سرعت گاززدایی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. در مورد نوشیدنی های گازدار ، CO2 تقریباً بلافاصله حباب ایجاد می کند و به سمت روی مایع می رود. مزایای صرفه جویی در مصرف انرژی جمع آوری آسان و با قابلیت کارکرد مداوم تا 36000 بطری در ساعت فقط با استفاده از 1kW توان(به عنوان مثال UIP1000) صوتی مستقیم روی خط، هنگام حرکت قوطی می باشد.  این اثر باعث افزایش سریع فشار داخل قوطی بسته می شود یا بطری اگر ظرف ضد نشت نباشد، افزایش فشار منجر به خروج فوری مایع می شود. با استفاده از سیستم های کنترل سطح یا فشار، می توانید قوطی ها یا بطری های نشتی را بردارید. برای آزمایش نشت ، یک مولد اولتراسونیک با یک سونوترود میله ای منحصر به فرد در دستگاه پر کن به صورت یکپارچه قرار دارد. به این ترتیب که قوطی ها یا بطری ها در امتداد پروب جا به جا می شوند.

برای اعمال فراصوت باید بطری را با فشار به سطح پروب چسباند. یک دستگاه برای ایجاد فشار در مقابل پروب نصب شده است که فشار را به قوطی ها یا بطری ها و از طرف دیگر به پروب منتقل می کند. این دستگاه تحت فشار می تواند شامل برس ، کف پلاستیکی ، فنر مسطح و غیره باشد. نوشیدنی به طور غیر مستقیم از طریق دیواره قوطی یا بطری تحریک می شود. با توجه به همین ساخت ساده سیستم های اولتراسونیک ، به راحتی می توان هر دستگاه پرکن را تقویت کرد. با طراحی های سفارشی پروب         می توان سیستم اولتراسونیک را با شرایط مختلف فضای تنظیم کرد. از آنجا که این یک حمام اولتراسونیک نیست ، ظرف خیس نمی شود. از این رو مشکلی برای خشک شدن وجود ندارد. سونوترود اولتراسونیک می تواند مستقیم یا خمیده باشد تا در دستگاه شما جای بگیرد.

پروب التراسونیک به جای حمام التراسونیک

مخازن التراسونیک معمولاً از تست یکپارچگی ظرف استفاده می کنند. در چنین تنظیماتی ، بطری ها یا قوطی ها در یک مخزن اولتراسونیک پر از آب قرار می گیرند. ارتعاشات فراصوت با استفاده از آب اطراف به دیواره ظرف منتقل می شود. یک مشکل عمده در نتیجه نشت و ریختن نوشیدنی است. این نوشیدنی در آب مخلوط می شود و سطح خارجی همه ظروف غوطه ور را آلوده می کند. علاوه بر تأثیر بر ظاهر ظروف ، تأثیر جدی بر ایمنی مصرف کننده نیز دارد. باقیمانده نوشیدنی روی ظرف منجر به رشد میکروبی و کپک زدن در هنگام نگهداری و حمل و نقل می شود. اگرچه شستشو با آب این مشکل را کاهش می دهد ، اما آلودگی در ته ظرف به طور معمول از بین نمی رود. از این رو مشکل همچنان ادامه دارد.

 استفاده از سونوترود میله ای، غوطه ور شدن ظروف در مخزن را از بین می برد. بنابراین ، از آلودگی ظرف جلوگیری می کند. این منجر به بهبود ایمنی محصول می شود.